Please wait...
Nepřihlášený uživatel
BIOCOM
 → Zahájení projektu BIOCOM
iduzel: 38604
idvazba: 40863
šablona: stranka
čas: 17.7.2024 14:17:00
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 38604
idvazba: 40863
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'biocom.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/38602/38604'
iduzel: 38604
path: 8549/38154/38157/38164/38211/38602/38604
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zahájení projektu BIOCOM

V únoru 2017 byl na Ústavu analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha zahájen projekt institucionální spolupráce Deepening of cooperation in bioactive compounds research (BIOCOM – 7F16028), financovaný z prostředků Norských fondů 2009 – 2014 a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci institucionální podpory výzkumu a vývoje (Česko-norský výzkumný program CZ09). Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce v oblasti společných výzkumných aktivit mezi vysokými školami v České republice a Norsku, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) a UiT The Arctic University of Norway (UiT). Tato spolupráce bude realizována prostřednictvím mobilit studentů a profesorů a organizováním společných workshopů. Na základě těchto aktivit by projekt měl vést k posílení odborných kompetencí obou zapojených univerzit a dále k podpoře budoucího rozšíření spolupráce pro výzkumné projekty. Více se dozvíte na stránkách projektu http://biocom.vscht.cz/

Updated: 2.3.2017 22:21, Author: Martina Vlčková

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version